Popular Posts

Sunday, September 5, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்-:வாழ்க்கை வாழ பொருள்தேவை அந்தப் பொருளினைத் தேடியே சென்றான் என்காதல் தலைவனே அயல் நாடே!

சென்ற காதல் தலைவனே !விரைந்து வந்திடுவானே- நம்
இல்லக் கதவினைத் திறந்துவைப் போமா?
காதலன் பிரிந்த காரணம் அறிவாயா என் தோழி?
வாழ்க்கை வாழ பொருள்தேவை அந்தப் பொருளினைத்
தேடியே சென்றான் என்காதல் தலைவனே அயல் நாடே!

No comments: