Popular Posts

Sunday, September 5, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்/-:வாழ்க்கைக்கான போராட்டமே !போராட்டமே வாழ்க்கையானதே!

என் நெஞ்சானது காதல்தலைவன் அவன் சென்ற கடல்வழியே போய்கொண்டிருக்கிறதே!
அவன்வேலைக் காகவே சென்றான் இருந்தும் எனக்கு இன்பவேதனையும் தந்தானே!
வாழ்க்கைக்கான போராட்டமே !போராட்டமே வாழ்க்கையானதே! என்னாட்டில்
வேலைகிடைத்து இருந்தாலே எதற்கு? வேறுதேசம் என்காதல் தலைவன் போகபோகின்றான்?
ம்/-:

No comments: