Popular Posts

Sunday, September 13, 2009

கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளைத் தாண்டி கண்ணெதிரே ”க்யூபாவின் “ சாதனை விண்ணை விஞ்சி உயர்கிறது!

கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளைத் தாண்டி
கண்ணெதிரே ”க்யூபாவின் “ சாதனை
விண்ணை விஞ்சி உயர்கிறது!

No comments: