Popular Posts

Sunday, October 10, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்/-”:எங்க இளைய கொழுந்தன்”

ங்க இளைய கொழுந்தன் உப்பில்லாமலே!
என்னகறி வைப்பேனோ?அதுல
என்னசுவைதான் சேர்ப்பேனோ?


கடுகு,மிளகு.சீரகம்
காருகுறிச்சி வெங்காயம் கொடைரோடு முட்டைக்கோஸ்,
காட்ரோடு காரட் எல்லாமே இருந்தாலுமே!

எங்க இளைய கொழுந்தன் உப்பில்லாமலே!
என்னகறி வைப்பேனோ?அதுல
என்னசுவைதான் சேர்ப்பேனோ?

No comments: