Popular Posts

Saturday, April 10, 2010

காதலாலே நானும் தினம் வாடி யிருப்பது உந்தன் வஞ்சமோ? - வார்ப்பான இரும்புதான் உன் நெஞ்சமோ?

காதலாலே நானும் தினம்
வாடி யிருப்பது உந்தன் வஞ்சமோ? -
வார்ப்பான இரும்புதான் உன் நெஞ்சமோ? - உன்மீது நான்கொண்டகாதல்
மையல் பயித்தியம் கொஞ்சமோ? -
என்காதலியே உன்னை நேசித்தேன் என்று நீயும் - ஒரு
வார்த்தை என்னிடம் உரைக்கவும் பஞ்சமோ?

No comments: