Popular Posts

Sunday, November 1, 2009

மன்னவனைத் தன்மனத்தே கொண்டு சின்னவளே நினைத்த தென்ன? சொல்லு? என்னதினம் தினம் கனவிலென்ன கூறு? வண்ண நினைவினில் வந்ததென்ன தோழி?

மன்னவனைத் தன்மனத்தே கொண்டு
சின்னவளே நினைத்த தென்ன? சொல்லு?
என்னதினம் தினம் கனவிலென்ன கூறு?
வண்ண நினைவினில் வந்ததென்ன தோழி?
சொன்ன கதையினில் திருப்பமென்ன தோழி?முத்தமழையினில்
இன்று நனைந்த காட்சியினைக் கூறு?

No comments: