Popular Posts

Friday, October 9, 2009

நேற்று என்பது முடிந்த ஒன்றாகும்! நாளை என்பது நமது இலக்காகும்! இன்று என்பது நமது போராட்டமாகும்! தோழமை என்பது நமது உண்மை உறவாகும்!

மோனமென்பது ஞான வரம்பாகும்1
காதலென்பது அன்பின் சிகரமாகும்1
கானமென்பது மகிழ்வின் எல்லையாகும்1
காற்று என்பது உயிரின் மூச்சாகும்!
நேற்று என்பது முடிந்த ஒன்றாகும்!
நாளை என்பது நமது இலக்காகும்!
இன்று என்பது நமது போராட்டமாகும்!
தோழமை என்பது நமது உண்மை உறவாகும்!

No comments: