Popular Posts

Friday, August 28, 2009

அரைச்சுட மாயம்! கரைச்சுட மாயம்-உன்ன கண்டிட மாயம்-கள்ளமனம் துள்ளுற மாயம் கூடாது! மெய்யாகவே காதலிக்குற எண்ணத்த விட்டுறக் கூடாது!- நீயும் பொய்யாகவே வே

அரைச்சுட மாயம்!
கரைச்சுட மாயம்-உன்ன
கண்டிட மாயம்-கள்ளமனம்
துள்ளுற மாயம் கூடாது!
மெய்யாகவே காதலிக்குற எண்ணத்த விட்டுறக் கூடாது!- நீயும்
பொய்யாகவே வேசம்போட்டு திரிந்திடவே கூடாது!

No comments: