Popular Posts

Saturday, June 12, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்/அன்பு அன்பான சிணுங்களிலே பின்செல்லும் மனசு -இளமனசு-

மனசு -இளமனசு-கொலுசு
சின்னக் சின்னக் கொலுசு அன்பு அன்பான
சிணுங்களிலே பின்செல்லும்
மனசு -இளமனசு-

No comments: