Popular Posts

Monday, March 16, 2009

அன்புள்ளங்களே

ஆசை தருங்கோடி அதிசயங்கள் கண்டதிலே
காதல் தருமோடி விசித்திரங்கள் கண்ணதிலே
நெஞ்சம் வருமோடி யுகங்களின் இன்பங்களே
தஞ்சம் மஞ்சமோடி இணைகின்ற அன்புள்ளங்களே

No comments: