Popular Posts

Monday, February 23, 2009

குயிலே


சின்னக்குயிலே சின்னக்குயிலே

சித்தாரக்குயிலே-உன் சிறகை எனக்கு

கடன்கொடு கடன்கொடு வண்ணக்குயிலே- நானும்

சிகரம் தொட்டிடவேணும் எஞ்செல்லக்குயிலே

No comments: