Popular Posts

Sunday, July 25, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/கவிதை/தத்துவம்! ஓயாத தள்ளாட்டம் ஏதுக்கடா?- நீயும் ஒருமுறை வீழ்ந்தாகிலும் விழுந்து எழுவது மேலாகுமடா!

ஓயாத தள்ளாட்டம் ஏதுக்கடா?- நீயும்
ஒருமுறை வீழ்ந்தாகிலும் விழுந்து எழுவது மேலாகுமடா!
கோழையாக தினம் செத்துசெத்து பிழைப்பதைவிட - நீயும்
துணிச்சலாக நிமிர்ந்து வாழ்வது உத்தமமடா!

No comments: