Popular Posts

Sunday, January 10, 2010

தமிழ்பாலா-/காதல்/தத்துவம்/கவிதை/அனுபவம்/அன்பின் இளமை............மனித நேயத்தினில் எதிர்ப்பினில் அல்ல!

மனத்தின் வலிமை .....பயிற்சியினில்
ஓய்வினில் அல்ல!
வாழ்வின் இனிமை ........முயற்சியினில்
சோர்வினில் அல்ல!
அன்பின் இளமை............மனித நேயத்தினில்
எதிர்ப்பினில் அல்ல!
காதலின் குளுமை..............ஒத்த இதயத்தினில் ..ஒருதலைக்
காதலினில் அல்ல!

No comments: