Popular Posts

Friday, January 1, 2010

தமிழ்பாலா/கவிதை/காதல்/அனுபவம்/எந்த தனியுடைமை கொடுமையையும் வெல்வது மக்கள் ஜனநாயகபுரட்சி தானடா! எந்த வேற்றுமையையும் ஒன்றுசேர்ப்பது ஒன்றுபட்ட போராட்டம் !

எந்த அதிகாரத்தையும் வெல்வது அன்பாகுமடா!
எந்த பயத்தையும் வெலவது துணிவாகுமடா!
எந்த தாழ்வுமனப்பான்மையும் வெல்வது நம்பிக்கையாகுமடா!
எந்த தனியுடைமை கொடுமையையும் வெல்வது மக்கள் ஜனநாயகபுரட்சி தானடா!
எந்த வேற்றுமையையும் ஒன்றுசேர்ப்பது ஒன்றுபட்ட போராட்டம் தானடா!
எந்த குறைகளையும் இல்லாது செய்வது வளரும் விஞ்ஞான மார்க்சீய தத்துவம் தானடா!
தமிழ்பாலா/கவிதை/காதல்/அனுபவம்/

No comments: