Popular Posts

Wednesday, July 1, 2009

இன்னும் எத்தனை தலைமுறை தனியுடைமை ஆதிக்கத்தில அடிமைபட்டு கிடக்கப்போறோமுனு சொல்லுங்க

முதலில் நீங்களும் யோசிங்க யோசிங்க
அப்புறமா நீங்களும் பேசு ங்கபேசுங்க
செயலிலும் இறங்குங்க இறங்குங்க- நம்ம
-முன்னோருங்க
புரட்சியபற்றி யோசிக்காதனாலே தானுங்க
பொதுவுடைமை தேசத்த
இந்தியாவுல நாம இன்னும் பாக்கலிங்க-
இன்னும்
யோசிக்காம இருந்தோமுனா செயலில இறங்காம
இருந்தோமுனா
இன்னும்
எத்தனை தலைமுறைக்குத்தான் தனியுடைமை ஆதிக்கத்தில
அடிமைபட்டு கிடக்கப்போறோமுனு சொல்லுங்க?

No comments: