Popular Posts

Saturday, July 25, 2009

முட்டாள்தனமான கேள்வியே உனக்கு முட்டாள்தனமான பதில்தானே கிடைக்குமே!

முட்டாள்தனமான கேள்வியே உனக்கு
முட்டாள்தனமான பதில்தானே கிடைக்குமே
அறிந்து கொள்ள முயலாத வாழ்வு
உலகினில் இருந்தும் இல்லாதது போலாகுமே

No comments: