Popular Posts

Sunday, May 31, 2009

மின்மினியும்,புல்லினமும்

விளக்கை சுமந்துகொண்டு
விடிய விடிய பறக்கும்
மின்மினி பூச்சிகளா?
புல்லினமாம் மூங்கிலே
புல்லாங்குழலாகி
புதியராகம் இசைத்தது - நீங்கள்
ஒரு நாளாவது
கேட்டதுண்டா?இல்லை அந்த
மூங்கில் புல்லினமும்-உங்களின் விளக்கு
வெளிசசத்த்தை தான் பார்த்ததுண்டா?

No comments: